Sovitellun ansiopäivärahan saamisen esteet

Emme voi maksaa soviteltua ansiopäivärahaa, jos kaikki ansiopäivärahan saamisen yleiset edellytykset eivät täyty. Lisäksi seuraavat tilanteet estävät sovitellun päivärahan maksamisen:
  • työsuhde on osa-aikainen omasta aloitteestasi
  • työaikasi ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta
  • työnantajallasi ei ole mahdollisuutta valvoa työaikaasi
  • saat kokoaikatyöhön perustuvaa vuosilomapalkkaa
  • soviteltu päiväraha lapsikorotuksineen ja ansiotulo ovat sovittelujakson aikana suuremmat, kuin päivärahan perusteena oleva palkka.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
  • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria