Kysymyksiä ansiopäivärahasta

Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan?

Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan, jos olet työttömyyskassan jäsen, ja jos ansiopäivärahan saamisen edellytykset täyttyvät kohdallasi. Näitä edellytyksiä ovat muun muassa jäsenyys- ja työssäoloehto. Jäsenyysehto täyttyy, kun olet ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa. Ansiopäivärahaa voit saada vain, jos olet täyttänyt työssäoloehdon jäsenyysaikana. Työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoasi kerryttää jokainen viikko, jolloin olet ollut työssä vähintään 18 tuntia. Lisäksi työstä maksetun palkan on pitänyt olla työehtosopimuksen mukaista. Työssäoloehto voi koostua useista työjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Lisäksi sinun tulee olla työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Jos jäsenyysehtosi tai työssäoloehtosi ei täyty, voit hakea työttömyysetuutta Kelasta. Lisätietoja saat Kelan verkkosivuilta.  

Miksi päivärahani perusteena oleva palkka on pienempi kuin työstä saamani kuukausipalkka, josta päivärahani on määritelty?

Päivärahan perusteena oleva palkka on aina pienempi kuin työstä saatu kuukausipalkka, koska ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan keskimääräisestä kuukausipalkasta. Lisäksi palkkatulosta tehdään vähennys, joka määräytyy vuosittain palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteella. Vähennys on 4,34 % vuonna 2021 (4,14 % vuonna 2020). Esimerkki: Kuukausipalkkasi on ollut 2000,00 euroa ja olet saanut palkkaa 12000,00 euroa ajalla 1.4. - 30.9.2020. Kyseisellä ajanjaksolla on yhteensä 130 laskennallista työpäivää, eli päiviä maanantaista perjantaihin. 4,34 %:lla alennettu palkka (12000,00 x 0,9566): 11479,20 Keskimääräinen päiväpalkka (11479,20 / 130): 88,30 Keskimääräinen kuukausipalkka (88,30 x 21,5): 1898,45 Päivärahan perusteena oleva palkka: 1898,45  

Ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa on vielä paljon jäljellä. Miksi ansiopäivärahani on määritelty uudelleen?

Työssäoloehtosi täyttyy, kun työssäoloa on kertynyt 26 sellaista viikkoa, joilla työaika on vähintään 18 tuntia. Tällöin ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta omavastuuajan jälkeen, vaikka edellistä enimmäisaikaa olisi vielä jäljellä. Päivärahaasi ei kuitenkaan määritellä uudelleen eikä omavastuuaikaa aseteta, vaikka täyttäisit työssäoloehdon, jos
  • ansiopäivärahakauden enimmäismaksuaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäismaksuajan alkamisesta ja
  • ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on laskettu silloin, kun edellinen päivärahakausi alkoi.
 

Mistä saan todistuksen siitä, että enimmäisaika on täyttynyt eikä minulle enää makseta ansiopäivärahaa?

Työttömyyskassa lähettää sinulle postitse päätöksen ansiopäivärahan lakkauttamisesta sitten, kun enimmäisaika on täyttynyt ja viimeinen hakemus on käsitelty. Voit katsoa ja tulostaa päätöksen myös eAsioinnissa.  

Miten minun pitää toimia, jos sairastun lomautuksen tai työttömyyden aikana?

Jos sairastaminen kestää yli 10 päivää, ilmoita sairastumisestasi ansiopäivärahahakemuksessa. Yli 10 päivää kestävän sairastumisen ajalta tulee hakea sairauspäivärahaa Kelasta. Kelan sairauspäiväraha on ensisijainen etuus sairastapauksissa. Sairauspäivärahaa haetaan Kelan asiointipalvelun kautta. Sairauspäivärahaa ja ansiopäivärahaa ei voida maksaa samaan aikaan. Jos olet ollut ansiopäivärahan saajana juuri ennen sairastumistasi, voidaan sinulle kuitenkin maksaa Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta ansiopäivärahaa. Jos sairastamisesi kestää korkeintaan 10 päivää, sillä ei ole vaikutusta ansiopäivärahan maksamiseen. Lyhytkestoisesta sairastumisesta ei tarvitse ilmoittaa hakemuksessa. Jos olet työllistymistä edistävässä palvelussa ja joudut olemaan poissa palvelusta sairastumisen vuoksi, ilmoitathan tällöin poissaolosta myös ansiopäivärahahakemuksessa.  

Olen ollut pitkään sairauslomalla ja saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan 300 päivää. Työkyvyttömyyteni jatkuu edelleen. Voinko hakea kassasta päivärahaa, vaikka työsuhteeni on edelleen voimassa?

Voit hakea meiltä ansiopäivärahaa ajalta, jolta odotat eläkeyhtiön päätöstä työkyvyttömyyseläkkeestä, tai jos eläkehakemuksesi on hylätty. Ilmoittaudu TE-toimistoon heti sairauspäivärahakauden päätyttyä. Päivärahahakemuksen liitteenä toimita kassalle myös työnantajan selvitys onko työkykyä vastaavaa työtä tarjolla. Lisäksi tarvitsemme voimassa olevan lääkärintodistuksen ja selvityksen mahdollisesta sairausajan palkasta. Palkattomat poissaolot ja alennettu sairausajan palkka vaikuttavat kassalle toimitettavaan palkkatodistukseen, joten ota tarvittaessa yhteyttä kassaan.  

Olen saanut tukipaketin, miten se vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Työnantajaltasi saama taloudellinen etuus/tukipaketti estää ansiopäivärahan maksamisen määräaikaisesti. Saamasi korvaus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien. Jaksotusaika lasketaan kassassa vasta, kun työsuhteen päätyttyä haet ansiopäivärahaa. Saat jaksotusajan pituudesta päätöksen, kun toimitat kassalle ansiopäivärahahakemuksen. Jaksottaminen tarkoittaa sitä, että kassa laskee kuinka monen päivän palkkaa saamasi korvaus vastaa ja tältä ajalta sinulle ei voida maksaa ansiopäivärahaa. Jaksotusaika kuluu enintään 5 päivää viikossa maanantaista perjantaihin. Jaksotuspalkka lasketaan muutoin samalla tavalla kuin ansiopäivärahan perusteena oleva palkka, mutta siitä ei tehdä TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksua vastaavaa vähennystä. Esimerkki: Olet ollut kokoaikatyössä ajalla 1.1. – 30.6.2019. Bruttopalkkasi ko. ajalta ilman vuosilomakorvauksia ja lomarahoja on 15 000 euroa (kk-palkka 2500 euroa). Ajalle 1.1. – 30.6.2019 osuu 129 päivää. Jakajan päivät lasketaan maanantaista perjantaihin olevista päivistä. Päiväpalkka on 116,27 euroa/pv (15 000 euroa: 129 pv). Työsuhteen päättyessä on maksettu 2 kk palkkaa vastaava eroraha 5 000 euroa. Jaksotus on 5 000 euroa: 116,27 euroa/pv = 43 päivää. Eroraha jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien 43 arkipäivälle eli ajalle 1.7. – 28.8.2019, eikä tältä ajalta voida maksaa ansiopäivärahaa. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi heti työsuhteesi päätyttyä ja pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston määräämällä tavalla. Kun jaksotus on päättynyt, päivärahan maksaminen voi omavastuuajan jälkeen alkaa.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.
  • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!
Aaria