Sovittelun ajankohta

Tulot vaikuttavat ansiopäivärahaan maksuperusteisesti eli sillä hakujaksolla, jonka aikana ne maksetaan sinulle. Sovittelun ajankohtaa koskeva lainmuutos tuli voimaan 1.4.2019. Tätä ennen tulot soviteltiin siinä jaksossa, jonka aikana ne oli ansaittu. Maksuperusteisesta sovittelusta huolimatta sinun on merkittävä hakemukseen työpäivät ja työtunnit niille päiville, jolloin olet ollut työssä. Työttömyyskassa ratkaisee, onko tulo soviteltava ja millä hakujaksolla tulo sovitellaan. Poikkeuksia maksuperusteiseen sovitteluun voi tulla esimerkiksi silloin, kun sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle ja saat samaan aikaan muuta soviteltavaa tuloa esimerkiksi osa-aikatyöstä tai yritystoiminnasta. Saat lisätietoja lomautuksen ajalta maksettavasta ansiopäivärahasta kohdasta Lomautus. Poikkeuksellinen tilanne voi olla myös silloin, jos sinulle maksetaan palkkaa useammalta kuukaudelta saman hakujakson aikana. Tällaisessa tilanteessa maksettu palkka voi vaikuttaa useamman kuukauden ansiopäivärahaan.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
  • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria