Ansiopäivärahan hakeminen

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi

Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Työnhaun voi aloittaa TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa tai käymällä TE-toimistossa. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, jolloin työnhaku on voimassa. TE-toimisto antaa työttömyyskassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon, jonka perusteella työttömyyskassa tekee päätöksen ansiopäivärahan maksamisesta.  

Ilmoita ammattiliittoon tilanteestasi

Jos olet ammattiliiton jäsen, ilmoitathan heille tilanteesi muuttumisesta. Työttömyydellä tai lomautuksella voi olla vaikutusta ammattiliiton jäsenmaksun suuruuteen.  

Ansiopäivärahahakemuksen lähettäminen

Hae ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Kun työsuhteen päättymisestä tai lomautuksen alkamisesta on kulunut noin kaksi viikkoa, voit lähettää ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen. Hakemuksen voi lähettää aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä. Täytä hakemus siten, että hakujakso päättyy sunnuntaihin tai kuukauden viimeiseen päivään. Voit tehdä hakemuksen sähköisesti eAsioinnissa tai lähettää täytetyn paperihakemuksen liitteineen postitse. Hakemuslomakkeen löydät kohdasta Lomakkeet. Ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti. Ilmoita hakemuksen päiväkohtaisissa sarakkeissa tilanteestasi: oletko ollut työttömänä, lomautettuna, opiskelemassa vai kenties osa-aikatyössä tai osallistunut työllistymistä edistävään palveluun. Huomioithan, että ansiopäivärahaa tulee hakea 3 kuukauden kuluessa ensimmäisestä työttömästä päivästä lukien. Hae ansiopäivärahaa jatkossa joko neljän kalenteriviikon (ma–su) tai kokonaisen kalenterikuukauden jaksoissa. Voit saada ansiopäivärahaa myös osittaisen työskentelyn ajalta. Katso sovitellun ansiopäivärahan hakuohjeet kohdasta Sovitellun ansiopäivärahan hakeminen.  

Liitteet

Ensimmäisen hakemuksen käsittelemiseksi työttömyyskassa tarvitsee tietoja työsuhteestasi. Voit lähettää liitteet hakemuksen täyttämisen yhteydessä tai jälkikäteen eAsioinnin kautta tai postitse. Toimita kassaan ainakin seuraavat liitteet:
 • Palkkatodistus työttömyyttä tai lomautusta edeltävältä 26 työviikolta. Hyödynnämme hakemuksen käsittelyssä tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja. Työnantajan ilmoittamat tiedot eivät kuitenkaan aina ole riittävät, jolloin tarvitsemme palkkatodistuksen. Voit siis varmuuden vuoksi toimittaa hakemuksesi liitteenä palkkatodistuksen tai palkkalaskelmat.
 • Työtodistus tai työsopimus.
 • Mahdollinen irtisanomisilmoitus, lomautusilmoitus tai sopimus työsuhteen päättymisestä.
 • Verokortti. Voit tilata OmaVero-palvelusta etuutta varten laaditun muutosverokortin. Verokortin voi lähettää OmaVero-palvelusta suoraan sähköisesti työttömyyskassaan. Lisätietoa ansiopäivärahan ennakonpidätyksestä ja verokortista löydät kohdasta Verotus.
Muut mahdolliset liitteet:
 • Palkkalaskelma hakujaksolla maksetuista palkoista, jos teet osa-aikatyötä tai sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle.
 • Palkkalaskelma hakujaksolla tekemistäsi töistä, jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle.
 • Työsopimus, jos olet ollut osa-aikatöissä.
 • Viimeisin vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös, jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.
 • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!
Aaria