Ansiopäivärahan hakeminen

Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi

Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Työnhaun voi aloittaa TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa tai käymällä TE-toimistossa. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, jolloin työnhaku on voimassa. TE-toimisto antaa työttömyyskassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon, jonka perusteella kassa tekee päätöksen ansiopäivärahan maksamisesta.  

Ansiopäivärahahakemuksen lähettäminen

Kun työsuhteen päättymisestä tai lomautuksen alkamisesta on kulunut kaksi viikkoa, voit täyttää ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen. Voit tehdä hakemuksen sähköisesti eAsioinnissa tai lähettää täytetyn paperihakemuksen liitteineen postitse. Hakemuslomakkeen löydät osiosta Lomakkeet. Ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti. Ilmoita hakemuksen päiväkohtaisissa sarakkeissa tilanteestasi: oletko ollut työttömänä, lomautettuna vai kenties osa-aikatyössä tai osallistunut työllistymistä edistävään palveluun. Huomioithan, että ansiopäivärahaa tulee hakea 3 kuukauden kuluessa ensimmäisestä työttömästä päivästä lukien. Hae ansiopäivärahaa jatkossa joko neljän kalenteriviikon (ma-su) tai kokonaisen kalenterikuukauden jaksoissa. Voit saada ansiopäivärahaa myös osittaisen työskentelyn ajalta. Katso sovitellun ansiopäivärahan hakuohjeet kohdasta Sovitellun ansiopäivärahan hakeminen.  

Liitteet

Ensimmäisen hakemuksen käsittelemiseksi työttömyyskassa tarvitsee tietoja työsuhteestasi. Voit lähettää liitteet hakemuksen täyttämisen yhteydessä tai jälkikäteen eAsioinnin kautta tai postitse. Toimita kassaan ainakin seuraavat liitteet:
 • Palkkatodistus työttömyyttä tai lomautusta edeltävältä 26 työssäoloviikolta. Saamme palkkatiedot pääsääntöisesti tulorekisteristä, mutta suosittelemme toimittamaan liitteenä palkanlaskijan kirjoittaman palkkatodistuksen tai palkkalaskelmat hakemuksesi käsittelyn nopeuttamiseksi.
 • Työtodistus tai työsopimus.
 • Mahdollinen irtisanomisilmoitus tai sopimus työsuhteen päättymisestä.
 • Verokortti. Suosittelemme tilaamaan OmaVero-palvelusta etuuksia varten laaditun muutosverokortin ansiopäivärahan maksatusta varten. Verokortin voi lähettää OmaVero-palvelusta suoraan sähköisesti työttömyyskassaan. Lisätietoa ansiopäivärahan ennakonpidätyksestä löydät kohdasta Verotus.
Muut mahdolliset liitteet:
 • Kopiot muita sosiaalietuuksia tai eläkkeitä koskevista päätöksistä.
 • Päätös kotihoidontuesta, myös silloin, jos puolisosi saa kotihoidontukea.
 • Selvitykset ja liitteet mahdollisista yritystuloista (viimeisin vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös).
 • EU/ETA-maassa työskentelystä tarvitsemme työskentelymaan viranomaisen antaman U1 -lomakkeen.
 • Palkkalaskelma hakujaksolla maksetuista palkoista, jos teet osa-aikatyötä.
 • Palkkalaskelma hakujaksolla tekemistäsi töistä, jos olet osittain lomautettuna.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
 • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria