Vuorottelukorvauksen hakeminen

Jotta saisit vuorottelukorvausta, sinun on itse haettava sitä kirjallisesti työttömyyskassalta. Löydät hakemuslomakkeen alasivulta Lomakkeet. Voit lähettää hakemuksen ja liitteet joko postitse tai liitetiedostona sähköisessä asiointipalvelussamme eAsioinnissa. Riittää, että lähetät yhden hakemuksen koko vuorotteluvapaan ajalle. Sinun ei tarvitse lähettää jatkohakemuksia ensimmäisen hakemuksen jälkeen, mutta sinun on ilmoitettava välittömästi työttömyyskassalle kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa vuorottelukorvauksen maksamiseen. Aloitamme hakemuksesi käsittelyn vuorotteluvapaan alkaessa. Otamme silloin sinuun yhteyttä, jos tarvitsemme lisäselvityksiä. Saat päätöksen vuorottelukorvauksestasi ensimmäisen maksun yhteydessä. Maksamme vuorottelukorvauksen jälkikäteen kalenterikuukausittain. Voit katsoa maksupäivät verkkosivuiltamme kohdasta Vuorottelukorvauksen maksupäivät.

Hakemuksen lähettämisajankohta

Lähetä hakemus työttömyyskassalle vasta sitten, kun vuorotteluvapaasi on alkamassa. Annamme päätöksen vuorottelukorvauksestasi vasta ensimmäisen maksun yhteydessä, joten hakemusta ei ole syytä lähettää kassalle monta viikkoa ennen vuorotteluvapaan alkamista. Toimita hakemus työttömyyskassalle kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä hakupäivästä lukien, jotta se ei myöhästyisi.

Hakemuksen liitteet

Liitä vuorottelukorvaushakemukseen:
 • Vuorottelusopimus
 • Palkkatodistus vuorotteluvapaatasi edeltävältä 52 viikolta, siten että todistuksessa on täydet palkanmaksukaudet.
  • Jos vuorotteluvapaasi alkaa esim. 10. päivä ja palkanmaksukausi on kuukausi, palkkatodistus tarvitaan vuorotteluvapaata edeltävältä 12 kalenterikuukaudelta.
  • Palkkatodistukseen on eriteltävä lomarahat, lomakorvaukset ja mahdolliset tulospalkkiot sekä vuorotteluvapaan ajalta maksettavat luontoisetuudet.
  • Palkkatodistukseen merkitään palkattomat poissaolosi ja osapalkalliset ajanjaksot sekä niiden syyt vuorotteluvapaatasi edeltävältä 13 kuukaudelta.
  • Jos sinulla ei ole ollut palkattomia poissaoloja, se on merkittävä palkkatodistukseen.
  • Palkkatodistuksessa on oltava lopulliset palkkatietosi, koska emme voi tehdä päätöstä vuorottelukorvauksestasi arviopalkkatodistuksen perusteella.
 • Muutosverokortti, joka on määrätty etuutta varten. Ilman muutosverokorttia ennakonpidätys on vähintään 25 %.
 • Todistukset kaikista palkoista tai muista tuloista, joita saat vuorotteluvapaan aikana.
 • Viimeksi vahvistettu verotuspäätös, jos olet sivutoiminen yrittäjä tai jos sinulla on maa- tai metsätila.
 • Luotettavat selvitykset niistä työ- tai virkasuhteistasi ja rinnasteisista ajanjaksoista, jotka puuttuvat Eläketurvakeskuksen työeläkeotteesta ja joita ilman työhistoriaedellytys ei täyty.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.
 • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!
Aaria