Työssäoloedellytys

Vuorottelukorvauksen saamisen edellytyksenä on, että työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän 13 kuukauden ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivää palkattomia poissaoloja. Jos olet ollut poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi, poissaolo voidaan rinnastaa työssäoloon. Muita poissaoloja, kuten hoitovapaata, ei voida laskea työssäoloedellytykseen. Jos olet ollut osittaisella hoitovapaalla, sinulla voi olla oikeus vuorotteluvapaaseen, mikäli työaikasi vapaata edeltävien 13 kuukauden aikana on ollut yli 75 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Lisäksi edellytetään, että sinulla ei ole ollut kyseisenä aikana yli 30 päivää palkatonta poissaoloa. Jos osittainen hoitovapaa on toteutettu siten, että olet ollut kokonaisia päiviä poissa työstä, ne lasketaan palkattomiin poissaolopäiviin.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.
  • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!
Aaria