Työskentely ja palkka vuorotteluvapaan aikana

Ilmoita työttömyyskassalle viipymättä, jos teet työtä vuorotteluvapaan aikana. Jos mahdollista, ilmoita työstä jo etukäteen, jotta maksettua vuorottelukorvausta ei tarvitse periä takaisin. Vuorotteluvapaa kuluu, vaikka vuorottelukorvausta ei maksettaisi työskentelyn vuoksi.  

Oma työnantaja

Jos työskentelet vuorotteluvapaan aikana työnantajalle, jonka palveluksesta olet vuorotteluvapaalla, työpäiviltä ei makseta vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvaus evätään kaikilta työpäiviltä riippumatta tehtyjen työtuntien määrästä. Vuorottelukorvausta maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Jos olet työssä omalla työnantajallasi kaksi päivää, vuorottelukorvaus maksetaan kyseiseltä viikolta enintään kolmelta päivältä, vaikka olisit tehnyt työn viikonloppuna. Vuorottelukorvausta ei voida maksaa siltä ajalta, jolta saat työnantajaltasi vuosilomapalkkaa tai muuta korvausta, jota vastaan saat vapaata. Vuorotteluvapaan aikana maksettavat palkat ja muut korvaukset, jotka olet ansainnut ennen vuorotteluvapaata, eivät vähennä vuorottelukorvausta. Tällaisia korvauksia ovat esimerkiksi tulospalkkiot, bonukset, iltalisät ja ylityökorvaukset. Lomaraha ei vaikuta vuorottelukorvaukseen, vaikka se maksettaisiin vuorotteluvapaan aikana.  

Muu työnantaja

Jos työskentelet muulla työnantajalla alle kaksi viikkoa tai osa-aikaisesti, vuorottelukorvaus maksetaan myös työpäiviltä. Tällöin kaikki palkkatulot ja korvaukset vähentävät vuorottelukorvausta samalla tavalla kuin ne vähentävät työttömyyspäivärahaa. Vuorottelukorvauksessa ei kuitenkaan ole työtuloille suojaosaa, kuten työttömyyspäivärahassa. Jos olet kokoaikaisesti työssä muulla työnantajalla yli kaksi viikkoa, vuorottelukorvausta ei makseta työn ajalta.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.
  • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!
Aaria