Työhistoriaedellytys

Vuorotteluvapaan edellytys on, että sinulla on ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta työeläkelakien mukaista työhistoriaa. Jos olet aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisen jälkeen. Työttömyyskassa tarkistaa työhistoriasi pituuden ajantasaisesta Eläketurvakeskuksen työeläkeotteesta vuorottelukorvaushakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tarvittaessa voit pyytää meitä tarkistamaan työhistoriasi jo silloin, kun suunnittelet vuorotteluvapaalle jäämistä. Sinun ei tarvitse lähettää meille työeläkeotetta, koska saamme sen suoraan Eläketurvakeskuksesta.  

Työhistoriaan laskettavat työt

 • vähintään 18-vuotiaana tehty palkkatyö
 • alle 18-vuotiaana tehty työ, jos se on tehty 31.12.2006 mennessä
 • yrittäjänä tehty työ, jos yritystoiminta on ollut pakollisen eläkevakuutuksen alaista
 • lähetettynä työntekijänä tehty työ
 • EU:n jäsenvaltioissa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Sveitsissä tehty työ, jos toimitat työttömyyskassalle työskentelystäsi tai työhön rinnastettavasta ajasta riittävän ja luotettavan selvityksen. Työtä tai rinnastettavaa aikaa ei voida laskea työhistoriaan, jos työ on tehty ennen kuin Suomi ja työskentelyvaltio ovat liittyneet EU:hun.
 

Työssäoloon rinnastettavat ajat

Työhistoriasta enintään viisi vuotta voi olla työssäoloon rinnastettavaa aikaa. Työhistoriaan voidaan huomioida rinnasteisena ne ajanjaksot, joilla
 • sinulle on maksettu sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa
 • olet ollut lakiin tai työ- tai virkaehtosopimukseen perustuvalla hoitovapaalla
 • olet suorittanut varusmies- tai siviilipalvelusta.
Jos rinnasteisia aikoja ei ole merkitty Eläketurvakeskuksen työeläkeotteeseen eikä työhistoria täyty ilman niitä, toimita rinnasteisista ajanjaksoista luotettavat selvitykset työttömyyskassalle.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.
 • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!
Aaria