Kysymyksiä osa-aikatyöstä ja yritystoiminnasta

Sain töitä pariksi päiväksi. Tarvitseeko minun ilmoittaa jotain?

Lyhytkin työsuhde on ilmoitettava työttömyyskassalle. Ilmoita työssäolostasi, vaikka palkka olisi alle suojaosan. Merkitse hakemukseesi työpäivät ja työtunnit. Liitä hakemukseen työsopimus ja palkkalaskelma. Työstä saamasi palkka huomioidaan ansiopäivärahassasi vasta silloin, kun palkka maksetaan. Näin ollen palkkatodistus on toimitettava kassalle vasta sen hakemuksen liitteenä, jonka aikana palkka on maksettu. Ilmoita kuitenkin työpäivät ja työtunnit siinä hakemuksessa, kun työ on tehty.  

Minulle on tarjottu osa-aikaista työtä. Kuinka paljon suunnilleen saisin soviteltua ansiopäivärahaa?

Soviteltu ansiopäivärahasi määräytyy siten, että täydestä ansiopäivärahastasi vähennetään 50 % siitä sovittelujakson aikana ansaitusta työtulosta, joka ylittää suojaosan. Suojaosa on 500 euroa kuukaudessa tai 465 euroa neljässä viikossa 30.9.2021 asti. Suojaosan alle jäävät tulot eivät vaikuta päivärahaasi vähentävästi. Laskentakaava, jos sovittelujaksosi on kuukausi: Täysi päiväraha - (0,5 x [palkka-500] / 21,5) = 1 päivän päiväraha. Esimerkki työtulon vaikutuksesta kuukauden sovittelujaksolla: Täysi ansiopäivärahasi on 70 € päivässä. Teet viikon työtä ja saat palkkaa bruttona 730 €. Palkasta vähennetään suojaosa 500 €. Jäljelle jäävästä palkanosasta (230 €) puolet (115 €) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahasi määrään. 115 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (21,5). Tämä summa (5,35 €) vähennetään täydestä ansiopäivärahastasi. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 64,65 €/päivä. Yllä avattu laskentakaava pätee yleisesti ottaen sovitellun ansiopäivärahan laskemisessa. Voit arvioida sovitellun ansiopäivärahasi määrää myös päivärahalaskurin avulla.  

Minulla on yritys. Miten yritystoiminnan tulot vaikuttavat ansiopäivärahaani?

Sivutoimiselle sekä aloittavalle yrittäjälle voidaan maksaa ansiopäivärahaa. Ilmoita yritystoiminnastasi TE-toimistoon. TE-toimisto tutkii, onko yritystoimintasi pää- tai sivutoimista. Jos yritystoimintasi katsotaan päätoimiseksi, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Jos olet kuitenkin aloittanut työttömänä yritystoiminnan 1.1.2018 tai sen jälkeen, voit saada ansiopäivärahaa myös päätoimisena yrittäjänä ensimmäiset neljä kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta. Yritystoiminnasta saamasi tulot kuitenkin sovitellaan ja ne vähentävät ansiopäivärahasi määrää suojaosan ylittävältä osalta. Toimita hakemuksen liitteenä kassalle viimeisin vahvistettu verotuspäätöksesi selvitysosineen. Jos yritystoimintasi on uutta tai siitä saamasi tulot ovat verotuksen vahvistamisen jälkeen oleellisesti muuttuneet, toimita kuluvan vuoden ennakkoverolippu tai muu luotettava selvitys yritystoiminnan tuloista. Samaan tapaan kuin palkkatuloista, yritystoiminnan tuloista vain suojaosan ylittävä osa vaikuttaa ansiopäivärahaasi. Suojaosa on 500 euroa kuukaudessa ajalla 1.6.–30.6.2021. Tulot täytyy kuitenkin aina ilmoittaa kassalle, vaikka ne jäisivät alle suojaosan.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.
  • Jäsenmaksu vain 7 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!
Aaria