Esteet liikkuvuusavustuksen maksamiselle

Liikkuvuusavustusta ei voida maksaa, jos:
  • Eroat työstä tai aiheutat omalla menettelylläsi työsuhteen päättymisen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun työsuhteesi on alkanut.
  • Työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet kokoaikatyössä vähintään yhdeksi kokonaiseksi päiväksi. Osa-aikatyössä liikkuvuusavustusta maksetaan vain todellisilta työpäiviltä.
  • Saat äitiys-, erityisäitiys-, isyys tai vanhempainrahaa tai sinulle on myönnetty lomaa raskauden, synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi.
  • Saat täyttä työkyvyttömyysetuutta tai kuntoutusrahaa.
  • Saat vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai työuraeläkettä.
  • Saat tapaturmavakuutuksen tai sotilasvammalain mukaista ansionmenetyskorvausta.
Avustusjaksoja ei pidennetä, vaikka liikkuvuusavustuksen maksaminen keskeytyisi väliaikaisesti jonkin esteen vuoksi.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
  • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria