Työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana

Jos työnantaja irtisanoo lomautuksen aikana

Jos työnantajasi irtisanoo sinut lomautuksen aikana, sinulla on oikeus saada irtisanomisajan palkka lomakorvauksineen työsuhteen päättyessä. Jos työnantajasi on noudattanut yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa, voidaan maksettavasta korvauksesta vähentää 14 päivän palkka. Jos lomautuksestasi on ilmoitettu vain 14 päivän tai sitä lyhyemmällä varoajalla, työnantaja ei saa vähentää irtisanomisajan palkasta mitään. Kun saat tiedon irtisanomisesta, ilmoita siitä TE-toimistoon. TE-toimistoon on tärkeää ilmoittaa asiasta viipymättä, jotta TE-toimisto voi antaa työttömyyskassalle uuden lausunnon tilanteestasi. Huolehdithan, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa myös irtisanomisajan jälkeen. Voit hakea ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta irtisanomisajan alkamiseen saakka. Ilmoitathan irtisanomisesta myös työttömyyskassalle ansiopäivärahahakemuksessa. Lisäksi, jos sinulla on pitämättömiä vuosilomia, ilmoitathan myös niistä hakemuksessasi. Irtisanomisajalta työttömyyskassa ei voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa, eikä irtisanomisajalta tarvitse lähettää kassalle hakemusta. Kun haet irtisanomisajan jälkeen ansiopäivärahaa kassasta, toimita hakemuksen liitteenä:
  • kopio irtisanomisilmoituksesta
  • kopio viimeisestä palkkalaskelmasta, josta on nähtävissä irtisanomisajan palkka sekä muut mahdolliset työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset
  • jos olet saamassa työsuhteen päättymiseen liittyvän erilliskorvauksen (esim. tukipaketti), toimita työttömyyskassalle kopio työsuhteen päättymiseen liittyvästä sopimuksesta.
Varmistathan, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa myös irtisanomisajan jälkeen. Jos olet ollut osa-aikaisessa työssä ja sinut irtisanotaan, sinulla voi olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan irtisanomisajalla. Tällöin voit jatkaa ansiopäivärahan hakemista tavalliseen tapaan. Ilmoita kuitenkin hakemuksessa irtisanomisesta ja toimita hakemuksen liitteenä kassaan kopio irtisanomisilmoituksesta.  

Jos irtisanoudut lomautuksen kestettyä 200 päivää

Sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaa vastaavaan korvaukseen, jos lomautuksesi on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää silloin, kun irtisanoudut. Jos työnantajasi on noudattanut yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa, työnantaja voi vähentää maksettavasta korvauksesta 14 päivän palkan. Jos lomautuksestasi on ilmoitettu vain 14 päivän tai sitä lyhyemmällä varoajalla, työnantaja ei saa vähentää irtisanomisajan palkasta mitään. Emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa samalta ajalta, jolta sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaa vastaavaan korvaukseen. Jos irtisanoudut, ilmoita siitä työttömyyskassalle ansiopäivärahahakemuksessa. Liitä hakemukseen palkkalaskelma, josta on nähtävissä irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ja muut mahdolliset työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset. On tärkeää, että ilmoitat irtisanoutumisesta myös TE-toimistoon. Tarvitsemme TE-toimistosta uuden lausunnon siitä, onko sinulla oikeutta  ansiopäivärahaan irtisanoutumisen jälkeen. Pääsääntöisesti tällaisessa tilanteessa irtisanoutumisesta ei seuraa karenssia. Tarkista kuitenkin tilanteesi TE-toimistosta ennen kuin irtisanoudut.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
  • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria