Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistävät palvelut ovat TE-toimiston tarjoamia palveluja, joiden tarkoituksena on antaa tukea työllistymiseen ja ammattiin kouluttautumiseen. Voit saada työllistymistä edistävän palvelun ajalta ansiopäivärahaa, jos sinulla on ylipäätään oikeus työttömyysetuuteen. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat:
 • työvoimakoulutus
 • omaehtoinen opiskelu
 • työnhakuvalmennus ja uravalmennus
 • työkokeilu ja koulutuskokeilu
 • kuntouttava työtoiminta
 • kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukainen omaehtoinen opiskelu
Rekrytointikokeilu ei ole työllistymistä edistävä palvelu. Jos olet kiinnostunut osallistumaan työllistymistä edistävään palveluun, ota yhteyttä TE-toimistoon.  

Ansiopäiväraha työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Voit saada ansiopäivärahaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, jos sinulla on ylipäätään oikeus työttömyysetuuteen. Ansiopäivärahaa maksetaan kuitenkin TE-toimiston asettamasta karenssista tai omavastuuajasta huolimatta. Kun olet sopinut työllistymistä edistävästä palvelusta TE-toimiston kanssa, saamme TE-toimistolta tiedon osallistumisestasi palveluun. Tällöin sinulle voidaan maksaa korotettua ansiopäivärahaa palveluun osallistumisen ajalta. Ilmoita palveluun osallistumispäivät ansiopäivärahahakemukselle päiväkohtaisesti. Rekrytointikokeilu ei ole työllistymistä edistävä palvelu, eikä sellaiseen osallistuminen vaikuta ansiopäivärahasi suuruuteen.  

Korotettu ansio-osa

Voimme maksaa sinulle TE-palveluun osallistumisen ajalta korotettua ansiopäivärahaa. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä. Lisätietoa korotetusta ansiopäivärahasta löydät osiosta Ansiopäivärahan suuruus ja kesto. Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän päivärahalaskurilla.  

Kulukorvaus

Voit saada kulukorvausta työllistymistä edistävään palveluun osallistumispäiviltä. Kulukorvausta maksetaan 9 euroa päivässä. Jos palvelu järjestetään työssäkäyntialueesi ulkopuolella, kulukorvauksen suuruus on 18 euroa päivässä. Kulukorvausta maksetaan osallistumispäiviltä ja enintään viideltä päivältä viikossa. Kulukorvaus on verotonta tuloa. Kulukorvausta ei makseta niiltä päiviltä, joina et ole osallistunut työllistymistä edistävän palveluun. Jos olet työvoimakoulutuksessa, kulukorvausta maksetaan myös poissaolopäiviltä, mutta ei kuitenkaan koulutuksen loma-ajoilta. Poikkeuksena muista työllistymistä edistävistä palveluista, omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta kulukorvausta.  

Kulukorvaus ulkomailla

Pohjoiskalotin koulutussäätiön (NORD) järjestämään työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan kulukorvausta 16,82 euroa päivässä. Korvausta maksetaan korkeintaan seitsemältä päivältä viikossa. Majoitus on ilmainen Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestämään työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle.  

Poissaolot

Jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta, ilmoita poissaolosta ansiopäivärahahakemuksessa. Ilmoita myös poissaolon syy. Jos poissaolollesi on hyväksyttävä syy, voit saada poissaolopäiviltä ansiopäivärahaa ilman kulukorvausta. Hyväksyttäviä syitä poissaoloille ovat:
 • työhaastattelu
 • oma sairastuminen
 • alle 10-vuotiaan lapsen sairastuminen (enintään neljä päivää kestävä)
 • julkisen luottamustoimen hoitaminen tai siihen rinnastettava syy.
Jos olet poissa palvelusta oman sairastumisen vuoksi yli kolme päivää, liitä ansiopäivärahahakemukselle lääkärintodistus sairaudesta. Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa opiskelussa olevalle maksetaan ansiopäivärahaa myös poissaolopäiviltä.  

57 vuotta täyttäneet TE-palveluun osallistujat

Ansiopäivärahaa on mahdollista saada myös enimmäisajan estämättä, jos olet
 • 57–59-vuotiaita koskevan työllistämisvelvoitteen piirissä ja sen nojalla osallistut kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen. Tämä palvelu ei kerrytä työssäoloehtoa.
 • 60-vuotiaita koskevan työllistämisvelvoitteen piirissä ja sen nojalla osallistut mihin tahansa työllistymistä edistävään palveluun. Tämä palvelu kerryttää työssäoloehtoa täysien viikkojen osalta.
 

Alle 25-vuotiaat TE-palveluun osallistujat

Alle 25-vuotias nuori voi saada ansiopäivärahaa palvelun ajalta siitä huolimatta, että
 • hän on ilman pätevää syytä jättänyt hakematta koulutukseen tai
 • on omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei häntä valita koulutukseen tai
 • on kieltäytynyt koulutuksesta.
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta edellä mainitusta esteestä huolimatta vain, jos este on ollut olemassa jo ennen palvelun alkamista. Jos este alkaa vasta palvelun aikana, estää se ansiopäivärahan saamisen kaikissa muissa palveluissa paitsi työvoimakoulutuksessa ja omaehtoisessa opiskelussa.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
 • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria