Soviteltavat tulot

Soviteltavia tuloja ovat kaikki ansiotulot, jotka ovat korvausta työstä. Tulot huomioidaan sovittelussa bruttomääräisinä. Soviteltavia tuloja ovat esimerkiksi
 • peruspalkka sekä sen lisät ja korvaukset
 • lomaraha ja lomakorvaus sekä osa-aikatyön vuosilomapalkka
 • osa-aikatyön irtisanomisajan palkka
 • tulokseen perustuva palkka kuten provisio tai bonus
 • työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu
 • veronalainen osuus työnantajan maksamasta yksilöllisestä vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta
 • työaikapankkiin siirretty tai työaikapankista nostettu tulo
 • immateriaalioikeuksiin perustuva korvaus kuten tekijänoikeuskorvaus ja käyttökorvaus
 • yritystoiminnasta tai omasta työstä saatu työtulo ja osinkotulojen ansiotulo-osuus
 • veronalainen osuus työnantajan maksamasta stipendistä tai apurahasta
 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkio
 • palkkaan rinnastettava palkkio
 • metsätalouden ansiotulona verotettava hankintatyön arvo sekä maatalouden ansiotulona verotettava tulo
 • porotalouden ansiotulot
Tuloja ei sovitella, jos ne on ansaittu yli kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai yli kaksi viikkoa kestävästä päätoimisesta yritystoiminnasta. Tuloa ei välttämättä sovitella, jos olet ansainnut ne sellaisella ajanjaksolla, jolta sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuteen. Esimerkiksi TE-toimiston asettaman karenssin tai yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aikana ansaittua tuloa ei sovitella. Tulo kuitenkin sovitellaan, jos olet ansainnut sen silloin, kun työnhakusi ei ole ollut voimassa TE-toimistossa. Erityinen sovittelujakso on normaalia sovittelujaksoa lyhyempi. Käytämme erityistä sovittelujaksoa, jos hakujaksolla on päiviä, joilta sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Kun käytämme erityistä sovittelujaksoa, muunnamme työtulon vastaamaan kuukausituloa. Tällöin sovittelemme laskennallisen työtulon, joka ei ole sama kuin palkka, jonka todellisuudessa olet saanut.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
 • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria