Miten työaika vaikuttaa?

Jos työaikasi on yli 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, sinulla ei ole oikeutta soviteltuun ansiopäivärahaan. Voit tarkistaa enimmäistyöajan työnantajaltasi, alalla sovellettavasta työehtosopimuksesta tai virkaehtosopimuksesta. Jos alalla ei ole sopimusta, enimmäistyöaika on työaikalain mukaisesti 40 tuntia viikossa. Tarkastelemme työajan ylittymistä sillä sovitellun päivärahan hakujaksolla, jonka aikana palkka maksetaan. Esimerkki: Olet tehnyt kesäkuussa keikkatöitä. Palkka maksetaan sinulle heinäkuussa. Palkka ja työaika vaikuttavat vasta siihen soviteltavaan päivärahaan, jota sinulle maksetaan heinäkuulta. Jos työaikaraja ei ylity kesäkuussa tehtyjen työtuntien perusteella, heinäkuun etuus maksetaan soviteltuna. Jos työaikaraja ylittyy, heinäkuulta ei makseta soviteltua päivärahaa. Maksamme kesäkuun ansiopäivärahan täytenä, jos sinulle ei silloin ole maksettu muuta soviteltavaa tuloa. Esimerkki: Olet osa-aikatyössä ja haet soviteltua päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa. Palkka maksetaan seuraavan kuukauden aikana. Työaika on 6 tuntia päivässä maanantaista perjantaihin ja kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa eli 7,5 tuntia päivässä. 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta on joka kuukausi 129 tuntia (7,5 t x 21,5 pv x 80 %). Teet toukokuussa työtä 138 tuntia (23 pv x 6 t/pv). Palkka maksetaan kesäkuussa, joten työaika huomioidaan kesäkuussa. Työaikasi ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta (129 tuntia), joten kesäkuulta ei voida maksaa päivärahaa. Teet kesäkuussa työtä 120 tuntia (20 pv x 6 t/pv). Palkka maksetaan heinäkuussa, joten työaika huomioidaan heinäkuussa. Työaikasi ei ylitä 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta (129 tuntia), joten heinäkuulta voidaan maksaa päivärahaa. Tarkastelemme työajan ylittymistä yleensä joko kuukauden tai neljän kalenteriviikon jaksoissa. Jaksotyössä tai periodityössä työaikaa tarkastellaan jakson tai periodin ajalta. Jos saat soviteltua ansiopäivärahaa lomautuksen johdosta, työaikaasi tarkastellaan kalenteriviikoittain. Saat tästä lisätietoa kohdasta Lomautus lyhennetylle työpäivälle.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
  • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria