Arbetslöshetskassan Aaria för alla löntagare

Arbetslöshetskassan Aaria är öppen för alla löntagare i arbets- och tjänsteförhållande. Vi stöder dig i arbetslivets förändringar.

Ärenden som handläggs nu

20.2.2024

Inkomna första ansökningar

25.2.2024

Inkomna fortsatta ansökningar som jämkas

26.2.2024

Inkomna fortsatta ansökningar

Arbetslöshet Deltidsjobb Permittering

Blev du arbetslös?

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss. Läs information om inkomstrelaterad dagpenning och anvisningar för ansökan. Om du har frågor, vänligen kontakta oss. Våra experter finns här för dig.

Läs mer om ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Har du fått arbete på deltid?

Om du arbetar deltid eller arbetar då och då kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Inkomstrelaterad dagpenning betalas jämkat för deltidsarbete.

Läs mer om jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Blev du permitterad?

Om din arbetsgivare permitterar dig, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut för permittering på heltid eller deltid.

Läs mer om inkomstrelaterad dagpenning som utbetalas vid permittering

Aktuellt

23.02.2024

Arbetslöshetskassan Aarias representantskapsmöte

Mötet ordnas torsdagen den 23 maj. 2024 kl. 17.00. Mötet hålls på distans via programmet Microsoft Teams. En separat länk...

22.02.2024

Barnförhöjningarna och det skyddade beloppet slopas 1.4.2024

I slutet av förra året fattade riksdagen ett beslut om flera ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Från och...

20.02.2024

Regeringen föreslår slopande av systemet med alterneringsledighet

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om slopande av systemet med alterneringsledighet. Enligt en proposition skulle systemet med alterneringsledighet...

19.02.2024

Ändringar i våra telefontjänsttider fr.o.m. 1.3.2024

Från och med början av mars ändras öppettiderna på tisdag i vår telefontjänst. Du når oss från och med 1.3.2024...

23.01.2024

Politiska strejker och inkomstrelaterad dagpenning

Vissa fackföreningar har varslat om arbetsnedläggelser i protest mot regeringens planer. Arbetslöshetskassorna betalar inte strejkunderstöd under politiska arbetsnedläggelser och inkomstrelaterad...

23.01.2024

Aktuellt om skattekort

Om du har varit medlem hos oss från början av året får vi automatiskt tillgång till Skatteförvaltningens uppgifter för ditt...

Kundtjänst

Våra experter hjälper dig med dina frågor. Ta kontakt.

Kundtjänst

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning

Läs anvisningar om hur man fyller i ansökan samt om bilagor

Se anvisningar för ansökan

Dagpenningsräknare

Uppskatta beloppet för din inkomstrelaterade dagpenning med dagpenningsräknaren

Öppna räknaren

Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Vanliga frågor

Bli medlem

Medlemskap är en försäkring vid arbetslöshet. Vi betjänar våra medlemmar sakkunnigt, vänligt och snabbt i frågor som rör utkomstskydd.


  • Medlemsavgift endast 6,5 euro per månad.
  • Du kan bli medlem hos oss oavsett bransch.
  • Trygghet genom förbundet även i frågor om anställningsförhållande.
  • Trygga din framtid. Vi finns här för dig!