Arbetslöshetskassan Aaria för alla löntagare

Arbetslöshetskassan Aaria är öppen för alla löntagare i arbets- och tjänsteförhållande. Vi stöder dig i arbetslivets förändringar.

Ärenden som handläggs nu

13.6.2024

Inkomna första ansökningar

14.6.2024

Inkomna fortsatta ansökningar som jämkas

14.6.2024

Inkomna fortsatta ansökningar

Arbetslöshet Deltidsjobb Permittering

Blev du arbetslös?

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss. Läs information om inkomstrelaterad dagpenning och anvisningar för ansökan. Om du har frågor, vänligen kontakta oss. Våra experter finns här för dig.

Läs mer om ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Har du fått arbete på deltid?

Om du arbetar deltid eller arbetar då och då kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Inkomstrelaterad dagpenning betalas jämkat för deltidsarbete.

Läs mer om jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Blev du permitterad?

Om din arbetsgivare permitterar dig, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut för permittering på heltid eller deltid.

Läs mer om inkomstrelaterad dagpenning som utbetalas vid permittering

Aktuellt

27.05.2024

Avvikande betjäningstider under sommaren

Midsommarafton den 21 juni 2024 är inte betalningsdag för förmåner. Det här kan orsaka en liten fördröjning i utbetalningen av...

27.05.2024

Blir du arbetslös i arbetet som skolgångshandledare på grund av skolans sommarlov?

Arbetar du som skolgångshandledare eller -assistent och är arbetslös under skolans sommarlov? Du kan få inkomstrelaterad dagpenning under skolloven om...

23.05.2024

Systemet med alterneringsledighet slopas 1.8.2024

Riksdagen har godkänt en lagändring om slopande av systemet med alterneringsledighet. Systemet med alterneringsledighet slopas 1.8.2024. Ändringen påverkar inte pågående...

20.05.2024

Semestern påverkar ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Sommarsemesterperioden har börjat och många permitterade och deltidssysselsatta kan ha börjat undra över hur semestern och semesterpenningen påverkar den inkomstrelaterade...

29.04.2024

Barnförhöjningarna och det skyddade beloppet slopades 1.4.2024

I slutet av förra året fattade riksdagen ett beslut om flera ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Från och...

19.04.2024

Regeringen föreslår en utvidgning av arbetslöshetskassornas uppgifter  

Regeringen har lagt fram ett förslag till riksdagen om att utvidga arbetslöshetskassornas uppgifter. Enligt förslaget skulle arbetslöshetskassorna ges möjlighet att...

Kundtjänst

Våra experter hjälper dig med dina frågor. Ta kontakt.

Kundtjänst

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning

Läs anvisningar om hur man fyller i ansökan samt om bilagor

Se anvisningar för ansökan

Dagpenningsräknare

Uppskatta beloppet för din inkomstrelaterade dagpenning med dagpenningsräknaren

Öppna räknaren

Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Vanliga frågor

Bli medlem

Medlemskap är en försäkring vid arbetslöshet. Vi betjänar våra medlemmar sakkunnigt, vänligt och snabbt i frågor som rör utkomstskydd.


  • Medlemsavgift endast 6,5 euro per månad.
  • Du kan bli medlem hos oss oavsett bransch.
  • Trygghet genom förbundet även i frågor om anställningsförhållande.
  • Trygga din framtid. Vi finns här för dig!