Kysymyksiä ansiopäivärahan hakemisesta

Täytän ensimmäistä ansiopäivärahahakemustani. Mitä liitteitä minun pitää toimittaa?

Ensimmäisen hakemuksen käsittelemiseksi tarvitsemme ainakin seuraavat liitteet:
 • Palkkatodistus työttömyyttä tai lomautusta edeltävältä 26 työssäoloviikolta. Saamme palkkatiedot pääsääntöisesti tulorekisteristä, mutta suosittelemme toimittamaan liitteenä palkanlaskijan kirjoittaman palkkatodistuksen tai palkkalaskelmat hakemuksesi käsittelyn nopeuttamiseksi.
 • Työtodistus tai työsopimus.
 • Mahdollinen irtisanomisilmoitus tai sopimus työsuhteen päättymisestä.
 • Verokortti. Suosittelemme tilaamaan OmaVero-palvelusta etuuksia varten laaditun muutosverokortin ansiopäivärahan maksatusta varten. Verokortin voi lähettää OmaVero-palvelusta suoraan sähköisesti työttömyyskassaan. Lisätietoa ansiopäivärahan ennakonpidätyksestä löydät kohdasta Verotus.
Muista lisäksi ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoitus on tehtävä viimeistään ensimmäisenä työttömänä päivänä. TE-toimisto lähettää työvoimapoliittisen lausunnon tilanteestasi kassalle sähköisesti, joten sinun ei tarvitse toimittaa sitä itse. Muita mahdollisia liitteitä tilanteestasi riippuen:
 • Kopiot muita sosiaalietuuksia tai eläkkeitä koskevista päätöksistä.
 • Päätös kotihoidontuesta, myös silloin, jos puolisosi saa kotihoidontukea.
 • Selvitykset ja liitteet mahdollisista yritystuloista (viimeisin vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös).
 • EU/ETA-maassa työskentelystä tarvitsemme työskentelymaan viranomaisen antaman U1 -lomakkeen.
 • Palkkalaskelma hakujaksolla maksetuista palkoista, jos teet osa-aikatyötä.
 • Palkkalaskelma hakujaksolla tekemistäsi töistä, jos olet osittain lomautettuna.
 

Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää ja milloin rahat tulevat tililleni?

Ensihakemuksen käsittelyaika on yleensä noin 2-3 viikkoa. Jos hakemus on täytetty puutteellisesti, joudumme pyytämään lisätietoja, jolloin käsittelyaika voi olla pidempikin. Täytäthän hakemuksen huolellisesti. Jos olet kokonaan työtön ja täytät jatkohakemuksen, ansiopäivärahasi maksupäivä on yleensä viikon sisällä hakemuksen saapumisesta kassalle. Jos haet uudelleen ansiopäivärahaa tauon jälkeen, tai jos olet ollut osittain töissä hakujakson aikana, hakemuksesi käsittelyaika on noin 1-3 viikkoa. Ansiopäivärahaa maksetaan kaikkina viikon arkipäivinä (ma-pe). Ansiopäiväraha on tililläsi kahden pankkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus on käsitelty.  

Miksi eAsiointi herjaa hakujaksosta?

Järjestelmä kysyy syytä poikkeukselliselle hakujaksolle aina, jos haettava jakso on jotain muuta kuin neljän kalenteriviikon (ma-su) tai yhden kokonaisen kalenterikuukauden (kuukauden 1. päivä – viimeinen päivä) mittainen. Poikkeavalle hakujaksolle pitää ilmoittaa syy, jotta hakemuksen voi lähettää. Jos mikään vaihtoehdoista ei kuvaa omaa tilannettasi, valitse ”muu syy” ja kirjoita omin sanoin syy poikkeavalle hakujaksolle (esim. ”hakujakson tasaaminen neljään kalenteriviikkoon”). Ansiopäivärahan jatkohakemus täytetään takautuvasti neljän kalenteriviikon (ma-su) tai yhden kokonaisen kalenterikuukauden ajalta. Ansiopäivärahakauden alussa päivärahaa tulee hakea niin, että säännöllinen hakujakso tasaantuu ensimmäisten hakemusten jälkeen joko neljän kalenteriviikon tai yhden kalenterikuukauden jaksoon.  

Ansiopäivärahani enimmäisaika täyttyy kesken hakujakson. Milloin voin lähettää viimeisen hakemuksen?

Täytä hakemus enimmäisajan täyttymispäivään asti ja lähetä se työttömyyskassalle aikaisintaan täyttymispäivänä. Kun teet hakemuksen vajaalta hakujaksolta, et voi käyttää eAsioinnissa pikahakemusta, vaan sinun on itse valittava hakemuksen alkamis- ja päättymispäivät. Esimerkki: Olet hakenut ansiopäivärahaa neljän viikon jaksoissa, ja seuraava hakemus pitäisi tehdä ajalta 11.1.–7.2.2021. Enimmäisaika täyttyy kuitenkin jo 18.1.2021. Voit tehdä hakemuksen ajalta 11.1.– 18.1.2021 ja lähettää sen kassalle aikaisintaan 18.1.2021. Jos olet osa-aikatyössä ja haet soviteltua ansiopäivärahaa, täytä hakemus tavalliselta hakujaksolta. Enimmäisaika kuluu hitaammin silloin, kun ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna. Kuluvien enimmäismaksupäivien määrä riippuu soviteltavasta työtulosta hakujaksolla.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
 • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
 • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
 • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
 • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria