Työssäoloehdon täyttyminen uudelleen

Kun 26 viikon työssäoloehtosi täyttyy, ansiopäivärahasi suuruus lasketaan uudelleen, vaikka edellisen ansiopäivärahasi enimmäisaika ei olisi vielä kulunut loppuun. Laskennassa huomioidaan palkkasi työssäoloehdon täyttäviltä kalenteriviikoilta. Tällöin asetetaan myös uusi omavastuuaika. Ansiopäivärahaasi ei kuitenkaan määritellä uudelleen, jos
  • ansiopäivärahasi suuruus on edellisellä kerralla työssäoloehdon täytyttyä laskettu ja
  • uusi enimmäisaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta.
Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen omaehtoisten opintojen tai työvoimakoulutuksen aikana, ansiopäivärahasi suuruutta ei lasketa uudelleen kesken opiskelun.  

80 prosentin suojasääntö

Jos ansiopäivärahasi enimmäisaika ei ole kulunut loppuun ennen kuin työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, ansiopäivärahasi on vähintään 80 % sinulle aiemmin maksetusta ansiopäivärahasta.  

58 vuotta täyttäneiden ansiopäivärahan uudelleenmäärittely

Jos olet vähintään 58-vuotias ja työssäoloehtosi täyttyy, emme laske päivärahasi perusteena olevaa palkkaa uudelleen, ellei uusi palkka ole edellistä suurempi. Tätä säännöstä voidaan soveltaa vain silloin, kun
  • työssäoloehtosi täyttyy uudelleen,
  • olet vähintään 58-vuotias työssäoloehdon täyttyessä ja
  • ansiopäivärahaa on aiemmin maksettu vähintään yhdeltä päivältä.
Jos edellinen ansiopäivärahakausi on alkanut vuoden sisällä, ansiopäivärahaa ei kuitenkaan määritellä uudelleen.  

Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvat

57 vuotta täyttäneet

Jos työssäoloehtosi on täyttynyt työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työssä, ansiopäivärahasi perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei uusi palkka ole edellistä suurempi.  

60 vuotta täyttäneet

Ansiopäivärahasi perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, jos työssäoloehtoosi sisältyy työllistymistä edistävää palvelua. Lisätietoa työllistämisvelvoitteesta saat TE-toimistosta.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti.

  • Jäsenmaksu vain 6,5 euroa kuukaudessa.
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta.
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin.
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten!