Työssäoloehdon täyttyminen uudelleen

Kun 26 viikon työssäoloehtosi täyttyy, ansiopäivärahasi suuruus lasketaan uudelleen, vaikka edellisen ansiopäivärahasi enimmäisaika ei olisi vielä kulunut loppuun. Laskennassa huomioidaan palkkasi työssäoloehdon täyttäviltä kalenteriviikoilta. Tällöin asetetaan myös uusi omavastuuaika. Ansiopäivärahaasi ei kuitenkaan määritellä uudelleen, jos ansiopäivärahasi suuruus on edellisellä kerralla työssäoloehdon täytyttyä laskettu, ja jos uusi enimmäisaika alkaisi vuoden sisään edellisen enimmäisajan alkamisesta. Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen omaehtoisten opintojen tai työvoimakoulutuksen aikana, ansiopäivärahasi suuruutta ei lasketa uudelleen kesken opiskelun.  

80 prosentin suojasääntö

Jos enimmäisaikasi ei ole täyttynyt ennen kuin työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, ansiopäivärahasi on vähintään 80 % sinulle aiemmin maksetusta ansiopäivärahasta.  

58 vuotta täyttäneiden päivärahan uudelleenmäärittely

Jos olet täyttänyt 58 vuotta ja työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, ansiopäivärahasi on vähintään edellisen suuruinen. Jos päivärahan perusteena oleva palkkasi on pienempi kuin edellinen, ansiopäivärahan suuruus pysyy ennallaan. Jos perustepalkka on suurempi, ansiopäivärahan suuruus lasketaan uudelleen. Määräävä ajankohta säännöksen soveltamisen kannalta on työssäoloehdon täyttyminen. Jos olet työssäoloehdon täytyttyä jo täyttänyt 58 vuotta, voidaan säännöstä soveltaa kohdallasi. Jos edellinen päivärahakausi on alkanut vuoden sisällä, ansiopäivärahaa ei kuitenkaan määritellä uudelleen.  

Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvat

57 vuotta täyttäneet: Ansiopäivärahasi on vähintään sinulle aiemmin maksetun ansiopäivärahan suuruinen, jos työssäoloehtosi on täyttynyt työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työssä. 60 vuotta täyttäneet: Ansiopäivärahaasi ei lasketa uudelleen, jos työssäoloehtoosi on laskettu mukaan työllistymistä edistävää palvelua. Lisätietoa työllistämisvelvoitteesta saat TE-toimistosta.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalle. Palvelemme jäseniämme työttömyysturva-asioissa asiantuntevasti, ystävällisesti ja nopeasti. Liity jäseneksi
  • Jäsenmaksu vain 7€ / kk
  • Meille voit liittyä ammattialasta riippumatta
  • Liiton kautta turvaa myös työsuhdeasioihin
  • Turvaa tulevaisuutesi. Olemme täällä sinua varten
Aaria